Monday, 1 October 2018

October 2018

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama: 

 • Sunday 14th - purattAsi kEttai - navarAthri day 5
  • Afternoon - thirumanjanam for thAyAr, vEdha pArAyaNam
  • Evening
   • puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti
   • thAyAr in Unjal dharSan
 • Saturday 13th - purattAsi anusham - navarAthri day 4
  • Afternoon - thirumanjanam for thAyAr, vEdha pArAyaNam
  • Evening
   • puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti
   • thAyAr in Unjal dharSan
 • Friday 12th - purattAsi visAgam - navarAthri day 3
  • Afternoon - thirumanjanam for thAyAr, vEdha pArAyaNam
  • Evening
   • puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti
   • thAyAr in Unjal dharSan
 • Thursday 11th - purattAsi swAthi - navarAthri day 2
  • Afternoon - thirumanjanam for thAyAr, vEdha pArAyaNam
  • Evening
   • puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti
   • thAyAr in Unjal dharSan
 • Wednesday 10th - purattAsi chithrai - navarAthri day 1
  • Afternoon - thirumanjanam for thAyAr, vEdha pArAyaNam
  • Evening
   • puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti
   • thAyAr in Unjal dharSan
 • Tuesday 9th - purattAsi hastham -  thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai .
 • Monday 8th - purattAsi uthram, amAvAsyai
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs
  • Evening - puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs with mudhal thiruvandhAdhi gOshti
 • Sunday 7th - purattAsi pUram -  thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, nAchchiyAr thirumozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai .
 • Saturday 6th - purattAsi magam -  thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, nAnmugan thiruvandhAdhi gOshti and sARRumuRai .
 • Friday 5th - purattAsi Ayilyam, EkAdhaSi 
  • Morning
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs
   • thirumanjanam for thAyAr
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs with mudhal thiruvandhAdhi gOshti
   • return to temple
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs and thAyAr inside the temple
   • thAyAr in Unjal (swing) dharSan
 • Thursday 4th - purattAsi pUsam -  thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai .
 • Wednesday 3rd - purattAsi punarpUsam
  • Morning
   • thirumanjanam for SrI rAma parivAr
   • kanni punarpUsam celebrations at SrI vAnamAmalai mutt - thiruppallANdu, thiruppaLLiyezhuchchi, thiruppAvai, kaNNinuN chiRuth thAmbu, kOyil thiruvAimozhi, rAmAnusa nURRandhAdhi, upadhESa raththina mAlai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for SrI rAma parivAr with perumAL thirumozhi gOshti
 • Tuesday 2nd - purattAsi thiruvAdhirai 
  • Afternoon 
   • thirumanjanam for emperumAnAr 
   • thiruppAvai, sthOthra rathnam, yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for emperumAnAr  with rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti
   • return to temple
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, kOyil thiruvAymozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai .
 • Monday 1st - purattAsi mrgaSIrsham - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai .

adiyen sarathy ramanuja dasan


archived in http://sriperumbuthur.blogspot.com/

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org