Thursday, 1 November 2018

November 2018

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama: 
 • 30th - Friday -  kArthigai pUram - thiruvAimozhi nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • 29th - Thursday - kArthigai magam - thiruvAimozhi nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • 28th - Wednesday - kArthigai pUsam/Ayilyam - thiruvAimozhi nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • 27th - Tuesday - kArthigai punarpUsam - vana bhOjanam for SrI rAma parivAr - puRappAdu for SrI rAma parivAr in the Evening, maNdagappadi at thiruvadi (hanuman) sannidhi
 • 26th - Monday - kArthigai thiruvAdhirai - vana bhOjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
  • Morning - puRappAdu for  Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr to avathAra sthalam (this year, due to wet conditions, vana bhOjanam did not happen in the jeeyar thOttam (garden) )
  • Afternoon
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • upadhESa raththina mAlai, sthOthra rathnam and yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr with upadhESa raththina mAlai gOshti
   • return to temple
   • thiruvAimozhi nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • 25th - Sunday - kArthigai mrgaSIrsham - thiruvAimozhi nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • 24th - Saturday - kArthigai rOhiNi - thiruppANAzhwAr
  • Afternoon
   • thirumanjanam for  thiruppANAzhwAr and emperumAnAr
   • upadhESa raththina mAlai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for  thiruppANAzhwAr and emperumAnAr with upadhESa raththina mAlai gOshti
   • return to temple
   • thiruvAimozhi nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • 23rd - Friday - kArthigai kArthigai - kArthigai dhIpam, thirumangai AzhwAr day 7 (completion), nampiLLai
  • Morning 
   • thirumanjanam in all sannidhis
   • gandhappodi uthsavam for thirumangai AzhwAr, nampiLLai with dhAtI panchakam, yathirAja vimsathi gOshti
  • Afternoon/Evening
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs, thirumangai AzhwAr, emperumAnAr, nampiLLai
   • thiruppAvai, thiruppallANdu (munnadi/pinnadi), periya thirumozhi (kOyil thirumozhi), thirukkuRundhANdagam, thirunedundhANdagam, thiruvezhukURRirukkai, siRiya thirumadal, periya thirumadal, kaNNinuN chiRuth thAmbu (munnadi/pinnadi), kOyil thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi), rAmAnusa nURRandhAdhi (munnadi/pinnadi), upadhESa raththina mAlai (munnadi/pinnadi), thiruvAimozhi nURRandhAdhi (munnadi/pinnadi), yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • dhIpa prathishtai in all sannidhis
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs, emperumAnAr. chokkap pAnai 
   • munnadi/pinnadi sEvAkAlam of full dhivya prabandham 
   • thailak kAppu in all sannidhis
   • sARRumuRai. 
   • anadhyayana kAlam commences now
 • 22nd - Thursday - kArthigai bharaNi - thirumangai AzhwAr day 6 - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 21st - Wednesday - kArthigai aSwini - thirumangai AzhwAr day 5 - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 20th - Tuesday - kArthigai rEvathi , kaiSika dhvAdhaSi
  •  Morning 
   • kaiSika purANam recital by thIrthakAra swamy
   • nithyappadi sARRumuRai with enganEyO annaimIrgAL (thirukkurungudi pAsuram - thiruvAimozhi 5.5) recital
  • Evening - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 19th - Monday - kArthigai uthrattAdhi, kaiSika EkAdhaSi
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs with nAnmugan thiruvandhAdhi gOshti
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 18th - Sunday - kArthigai pUrattAdhi - thirumangai AzhwAr day 2 - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 17th - Saturday - kArthigai sathayam, thirumangai AzhwAr day 1 (this year, only 7 days uthsavam due to overlapping of other uthsavams in the beginning)
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs
  • Evening 
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs with mUnRAm thiruvandhAdhi gOshti
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 16th - Friday - aippasi avittam - bhUthaththAzhwAr
  •  Afternoon
   • thirumanjanam for bhUthaththAzhwAr and emperumAnAr
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, iraNdAm thiruvandhAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for bhUthaththAzhwAr and emperumAnAr with rAmAnusa nURRandhAdhi  gOshti and sARRumuRai
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai
 • 15th - Thursday - aippasi avittam - thiruppallANdu,  kaNNinuN chiRuth thAmbu and rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • 14th - Wednesday - aippasi thiruvONam - maNavALa mAmunigaL vidAyARRi day 3, piLLai lOkAchAryar day 10
  • Morning
   • puRappAdu for piLLai lOkAchAryar with rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti
   • gandhappodi uthsavam - piLLai lOkAchAryar goes to emperumAnAr sannidhi and brings him along with Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and poygai AzhwAr to his sannidhi
  • Afternoon
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs, poygai AzhwAr, emperumAnAr, piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, mudhal thiruvandhAdhi, upadhESa raththina mAlai, thiruvAimozhi nURRandhAdhi, yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for emperumAnAr and piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with rAmAnusa nURRandhAdhi  gOshti and sARRumuRai
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai
   • EkAntha sEvai - emperumAnAr returns to his sannidhi
 • 13th - Tuesday - aippasi uthrAdam - maNavALa mAmunigaL vidAyARRi day 2, piLLai lOkAchAryar day 9
  • Afternoon 
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL 
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for  piLLai lOkAchAryar with thirukkuRundhANdagam and thirunedundhANdagam gOshti and sARRumuRai
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for piLLai lOkAchAryar
 • 12th - Monday - aippasi pUrAdam - sEnai mudhaliyAr day 10, maNavALa mAmunigaL vidAyARRi day 1, piLLai lOkAchAryar day 8
  • Afternoon 
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL 
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for  piLLai lOkAchAryar with mudhal thiruvandhAdhi gOshti and sARRumuRai
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr - emperumAnAr sannidhi
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for piLLai lOkAchAryar - mAmunigaL sannidhi
 • 11th - Sunday - aippasi thirumUlam - maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 10, piLLai lOkAchAryar day 7
  • Morning
   • puRappAdu for mAmunigaL with rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti
   • gandhappodi uthsavam - piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL goes to emperumAnAr sannidhi and brings him to their sannidhi
  • Afternoon
   • thirumanjanam for emperumAnAr, piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, upadhESa raththina mAlai, thiruvAimozhi nURRandhAdhi, yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for emperumAnAr (SEsha vAhanam), piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with rAmAnusa nURRandhAdhi  gOshti and sARRumuRai
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
   • EkAntha sEvai - emperumAnAr returns to his sannidhi
 • 10th - Saturday - aippasi kEttai - maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 9, sEnai mudhaliyAr day 8, piLLai lOkAchAryar day 6
  • Morning
   • puRappAdu cancelled due to unexpected situation.
  • Afternoon
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, periya thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with periya thirumozhi, thirukkuRundhANdagam and thirunedundhANdagam gOshti and sARRumuRai
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 9th - Friday - aippasi anusham - maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 8, sEnai mudhaliyAr day 7, piLLai lOkAchAryar day 5
  • Afternoon
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, periya thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with periya thirumadal gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 8th - Thursday - aippasi visAgam - maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 7, sEnai mudhaliyAr day 6, piLLai lOkAchAryar day 4
  • Afternoon
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, periya thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with thiruvezhukURRirukkai, siRiya thirumadal gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 7th - Wednesday - aippasi swAthi - amAvAsyai, maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 6, sEnai mudhaliyAr day 5, piLLai lOkAchAryar day 3
  • Morning
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs
  • Afternoon
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, periya thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs, piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with thiruvAsiriyam, periya thiruvandhAdhi gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • dhIpa prathishtai in the nearby lake
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 6th - Tuesday - aippasi chithrai - dhIpAvaLi, maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 5, sEnai mudhaliyAr day 4, piLLai lOkAchAryar day2
  • Morning
   • thirumanjanam in all sannidhis
  • Afternoon
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, thiruchchandha viruththam, thirumAlai, thiruppaLLiyezhuchchi, amalanAdhipirAn, kaNNinuN chiRuth thAmbu gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs, piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with thiruviruththam gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • dhIpa prathishtai in the nearby lake
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 5th - Monday - aippasi hastham -  maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 4, sEnai mudhaliyAr day 3, piLLai lOkAchAryar day 1
  • Afternoon
   • thirumanjanam for piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, perumAL thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for piLLai lOkAchAryar and mAmunigaL with nAnmugan thiruvandhAdhi gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 4th - Sunday - aippasi uthram, EkAdhaSi - maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 3, sEnai mudhaliyAr day 2
  • Morning
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs
  • Afternoon
   • thirumanjanam for mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, nAchchiyAr thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ubhaya nAchchiyArs , mAmunigaL with mUnRAm thiruvandhAdhi gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 3rd - Saturday - aippasi pUram - maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 2, sEnai mudhaliyAr day 1
  • Afternoon
   • thirumanjanam for mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, periyAzhwAr thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for mAmunigaL with iraNdAm thiruvandhAdhi gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti 
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi (munnadi/pinnadi) gOshti and sARRumuRai for sEnai mudhaliyAr
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 2nd - Friday - aippasi magam - maNavALa mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 1
  • Pictures - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212961193568419&set=a.10209134129054198&type=3
  • Afternoon
   • thirumanjanam for mAmunigaL
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, periyAzhwAr thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for mAmunigaL with mudhal thiruvandhAdhi gOshti
   • mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam, yathirAja vimsathi gOshti
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • 1st - Thursday - aippasi Ayilyam - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai. mAmunigaL mansa pravESam was performed in the evening, marking the commencement of his thirunakshathra mahOthsavam.
adiyen sarathy ramanuja dasan


archived in http://sriperumbuthur.blogspot.com/

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

No comments:

Post a Comment