Monday, 9 September 2013

September 2013 - Week 2


srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama: 

srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam

ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம் 

 
thirumazhisai AzhwAr - thirumazhisai on magam


  • Saturday 14th - AvaNi pUrAdam -  rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai followed by pavithrOthsavam angurARppaNam
  • Friday 13th - AvaNi thirumUlam


      • mAmunigaL mangaLAsAsanam with sthOthra pAtam gOshti and return puRappAdu to his sannidhi
  • Thursday 12th - AvaNi kEttai - thirumAlai gOshti and sARRumuRai
  • Wednesday 11th - AvaNi anusham - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Tuesday 10th - AvaNi visAgam - thiruviruththam gOshti and sARRumuRai
  • Monday 9th - AvaNi svAthi - thiruvEnkata paththu (munnadi/pinnadi) - see http://sriperumbuthur.blogspot.in/p/kramam-routine.html for details about thiruvEnkata paththu 
  • Sunday 8th

 

adiyen sarathy ramanuja dasan

No comments:

Post a Comment